Návrh dopravních opatření na sídlištích

20. 10. 2021

Vážení spoluobčané,

kvůli častým problémům s parkováním na sídlištích zejména v ulicích Čeperská-Uherská nechala MČ zpracovat projekt, který má za cíl určit maximum legálních parkovacích stání v těchto místech a případně upravit i některé dopravní značení v okolí.

Dané uspořádání umožní bezproblémový průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel svozu odpadu. Součástí je úprava dopravního značení, které bude odpovídat skutečnému stavu.

Projekt je předběžně schválen policií ČR a oddělením dopravy MČ Praha – Kbely.

Pokud máte k projektu připomínku nebo dotaz, obracejte se prosím na předsedkyni výboru pro dopravu Lenku Hluší – lenka.hlusi@praha-vinor.cz. V úterý 26. 10. bude projekt projednán i výborem pro dopravu. Pokud budou mít předsedové výborů jednotlivých SVJ zájem se jednání zúčastnit, jsou srdečně zváni, případnou účast prosím potvrďte předem na výše uvedený email. Jednání bude od 19 hodin na úřadě MČ Praha-Vinoř.

Ke stažení:

Návrh dopravních opatření