Čestní občané

Dne 13. května 1905 udělilo obecní zastupitelstvo čestné občanství za zásluhy o obec knížeti Jiřímu Lobkowiczovi.

Dne 9. února 1935 profesoru Ferdinandu Černému, okresnímu školnímu inspektoru, za zásluhy o zřízení měšťanské školy.

Dne 18. května 1945 jmenoval místní národní výbor čestným občanem Viktora Ivanoviče Tutuškina, generálmajora Rudé armády, jako vděk za osvobození.

19. prosince 2006 udělilo místní zastupitelstvo titul Čestný občan Miroslavu Klucovi, bývalému hokejovému reprezentantu, za celoživotní přínos v oblasti sportu.

19. prosince 2006 udělilo místní zastupitelstvo titul Čestný občan Jiřímu Čadkovi, bývalému fotbalovému reprezentantu, za celoživotní přínos v oblasti sportu.

Protokol z mimořádné schůze ze dne 13. května 1905 ze zvolení knížete Jiřího z Lobkovic, nejvyššího maršálka království Českého, čestným občanem obce Vinoře foto: archiv MČ Praha-Vinoř

Udělení cen za rozvoj Vinoře

Projev starosty na slavnostním zasedání zastupitelstva dne 13. 9. 2008.

Vladislav Doležal

Ing. František Filip

Jaroslav Krajl

Ing. Václav Novotný

Jaroslava Patrasová

Anton Novak

z Vinořského zpravodaje č. 76, pozdim 2003, autor F.Filip

 

“Každý, koho jsem se ptal, jenom pokrčil rameny. Že jde o významného vinořského rodáka, jsme se dozvěděli 9. prosince 2001 z vysílání ČT1 v pořadu “Objektiv”. Než se mi podařilo záznam z tohoto vysílání získat, trvalo téměř jeden a půl roku a vůbec to nebylo jednoduché. Nakonec se autor pořadu ozval sám a ten mi na moji prosbu a vysvětlení, proč záznam potřebuji, videopřepis předal. Děkuji ještě jednou p. Mgr. Karageorgievovi za jeho laskavost. Jeho přispěním tak víme o dalším vinořském  rodáku, který proslavil Čechy v cizině, tentokrát na Balkáně.

Antonín Novák (v Bulharsku Anton Novak) se narodil 7. prosince 1860 ve Vinoři v č.p. 24 (dům na náměstí), jak zaznamenává zápis ve vinořské farní matrice.Studoval na Zemské škole v Praze – Troji ovocnářství a po jejím ukončení pracoval v Plzni. Zde jej zastihlo pozvání do bulharského Tarnova, kam odjel v roce 1892. Okruh jeho zájmů se soustředil na zahradní architekturu, práci s vodou, úpravu a ozelenění schodišť, plošné květinové dekoratérství, stavbu promenádních cest a fontán, projektování a úpravu parků na kamenitých svazích. 42 let zde zastával místo šéfa městských parků. Protože byl ve své práci velmi úspěšný a jeho výsledky mimořádné, dostalo se mu ocenění přímo od bulharského cara Ferdinanda. Protože mu vyhovovalo teplé přímořské podnebí, po udělení bulharského státního občanství v roce 1934, se již do ČSR nevrátil.

Bohaté zkušenosti se zahradní architekturou z Tarnova využil ve Varně. Tam vybudoval přímořský park, který se stal trvalým památníkem jeho odbornosti při zakládání romantických parkových zákoutí a plošné květinové výzdoby. Varna, jako důležité přímořské centrum, musela mít i odpovídající přírodní prostředí a odbornou úpravu parků v souladu se zájmy hostů a městské radnice – obojí zvládl dokonale. Kolem Varny založil mnoho ovocných sadů a produkčních zahrad.

V Bulharsku byl i společensky velmi činný, zejména v organizacích Sokola. S přáteli v ČSR vedl bohatou osobní korespondenci a ti v úctě k jeho osobě připisovali ke jménu označení “varenský”. Zemřel ve Varně v roce 1945 ve věku 85 let a starší generace jej tam dobře pamatuje.

Fotogalerie z návštěvy Varny 23.-25.5. 2009 při příležitosti slavnostního pojmenování centrálního náměstí před Primorskim parkem po našem rodákovi, Antonu Novakovi.

Anton Novak