Změna dopravního značení

21. 9. 2022

Vážení spoluobčané,

v souladu se stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci U Bakaláře (Spis.zn. ÚMČ P19 4834/2022, Čj. P19 4834/2022 – OŽPD/Hol) byly v obytné zóně v ulici U Bakaláře odstraněny dopravní značky upravující přednost v jízdě. Nyní zde platí přednost zprava!

Přestože je zde max. povolená rychlost jen 20km/h, prosíme dbejte zvýšené opatrnosti.

Děkujeme

ÚMČ Praha-Vinoř