Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř se koná 21.12.2020 ve velkém sále Mariapoli

21. 12. 2020

Pro dnešní ZMČ je připraven velký sál v Mariapoli, který má dostatečnou velikost pro dodržení předepsaných hygienických nařízení, zejména rozestupů a naplněnosti jen na 20% plné kapacity sálu. Ve standardních prostorách Infocentra by se nařízení nedala dodržet.

Začátek ZMČ je 21.12.2020 v 18:00, projednáváno bude cca 15 bodů. Při schvalování programu se zastupitelé pokusí předřadit „atraktivní body“ na začátek programu, aby se v sále případní zájemci jen o tyto body zdržovali co nejkratší dobu.

M. Biskup