Zápis o výsledku voleb do ZMČ Praha – Vinoř

25. 9. 2022