Zahájení havarijních výkopových prací

31. 5. 2023

Zahájení havarijních výkopových prací:

  • 30.05.2023 Dašická x Bohdanečská, STL plynovodní řad, vozovka – dlažba
  • 31.05.2023 Hodešovická x Bohdanečská, STL plynovodní řad, vozovka – živice
  • 31.05.2023 Dubanská 579, STL plynovodní řad, vozovka – dlažba
  •  31.05.2023 Křemílkova – dětské hřiště, STL plynovodní řad (uzávěra hřiště)