Žádost rybářů ve Vinoři

9. 4. 2021

Vážení občané Vinoře,

chtěli bychom Vás požádat, abyste nekrmili nutrie vyskytující se na vinořských rybnících. Jedná se o invazivní druh hlodavce, který nemá v našich končinách přirozeného nepřítele. Jejich nadměrným krmením dojde k přemnožení a tím k různým škodám. Chápeme, že jsou to roztomilá zvířátka a jejich krmení je atraktivní zvláště pro děti, ale důsledkem této činnosti je, že ve větším počtu neúměrně narušují břehy a hráze a navíc také mohou přenášet choroby. Nezkrmená potrava v podobě ovoce a zeleniny pak plave ve vodě.

S pozdravem

vinořští rybáři

Milan Antoš

tel: +420603429224

Rosická 939/2

190 17 Praha 9 – Vinoř