Využití plochy v Žabokřiku – dotazník

19. 5. 2023

Vážené sousedky, vážení sousedé,

v současné době probíhají mezi vedením městské části Praha – Vinoř a zástupci developera MS-INVEST jednání o předání nevyužívaných ploch v oblasti „V Žabokřiku“.

Dořešení všech právních záležitostí ještě nějakou dobu potrvá, ale přípravu můžeme zahájit již nyní. A proto přicházíme s krátkým dotazníkem, jehož prostřednictvím můžete ovlivnit budoucí způsob jejich využití.

Podněty občanů budou následně spolu s dalšími podklady předány zpracovateli návrhu řešení. V další fázi bude návrh představen na veřejném projednání, kde bude znovu prostor pro další diskuzi nad konkrétními návrhy. Následně bude návrh dopracován do finální podoby. O veřejném projednání budete včas informováni.

Dotazník je zde.

Předem děkujeme za vaše názory.

Martina Řebíček za Komisi pro životní prostředí.