Výřez a prosvětlením porostu na části pozemku 1535/1

18. 2. 2020

Dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že jsme na části pozemku 1535/1, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, začali s výřezem a  prosvětlením porostu. Realizace tohoto opatření povede k podpoře druhové různorodosti porostů. Poškozené a nebezpečné stromy, které bude třeba během zásahu odstranit (viz. foto), budou nahrazeny novou výsadbou vysokokmenných ovocných stromů (třešně, višně)  dle navržených opatření v projektu „Biocentrum U Vinoře – plán a projekt vymezené části ÚSES“.

Odbor ochrany prostředí – Oddělení péče o zeleň

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY