Vypuštění Biologického rybníku

20. 9. 2022

Výlov Biologického rybníku ve Vinoři proběhne dne 31.10.2022 a rybník zůstane vypuštěn po dobu jeho odbahnění.