Vyhrazení plochy pro volební plakáty

14. 9. 2022

Na základě zák. č. 491/2001 Sb. § 30 je vyhrazena plocha pro vylepení volebních
plakátů pro volební kampaň v roce 2022 a to na plotě u Vinořského zámku v ulici
Mladoboleslavská (p.č. 259/3) všem politickým stranám kandidujícím do
zastupitelstva obce ve volbách konaných 23. a 24.09. 2022.
Reklamní plochy jsou pro výše uvedené účely možné max. do 26.09.2022.