Vyhlášení příjmu žádostí o dotace

25. 11. 2022

Rada MČ na svém jednání dne 16.11.2022 schválila vyhlášení příjmu žádostí o dotace a dary pro rok 2023.

Žádat mohou neziskové a zájmové organizace, sportovní kluby, sdružení, kulturní organizace, zapsané spolky a podobné subjekty, které na území MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života, seniorů a mládeže nebo v blízkosti MČ Praha – Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života seniorů a mládeže a významnou měrou jsou jejich členové obyvateli MČ Praha-Vinoř.

Žádosti jsou rozděleny do dvou forem:

  1. Dary do výše 10 tis. Kč na podporu aktivit žadatele v roce 2023.
  2. Dotace na provoz či investiční záměr žadatele v roce 2023.

Termín odevzdání žádostí je nejpozději do 15. 1. 2023 písemnou formou na adresu: Úřad MČ Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, PSČ: 190 17, případně datovou schránkou, ID: m5pbt2p nebo e-mailem na adresu: podatelna@praha-vinor.cz. Formulář žádosti o dotace najdete na našich webových stránkách pod odkazem https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/dokumenty/, formulář pro poskytnutí daru není, zde stačí žádat dopisem nebo e-mailem. Obsahem obou žádostí musí být název organizace, IČ, jméno jednatele a bankovní spojení.