Vyhlášení příjmu žádostí o dotace

13. 11. 2023

Rada MČ na svém 39. jednání dne 08.11.2023 schválila vyhlášení příjmu žádostí o dotace a dary pro rok 2024.

 

Žádat mohou neziskové a zájmové organizace, sportovní kluby, sdružení, kulturní organizace, zapsané spolky a podobné subjekty, které na území MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života, seniorů a mládeže nebo v blízkosti MČ Praha-Vinoř provozují svoji činost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života seniorů a mládeže a významnou měrou jsou jejich členové obyvateli MČ Praha-Vinoř.

 

Žádost jsou rozděleny do dvou forem:

1. Dary do výše 10.000Kč na podporu aktivit zadatele v roce 2024

2. Dotace na provoz či investiční záměr žadatele v roce 2024

 

Termín odevzdání žádostí je nejpozději do 15.12.2023 písemnou formou na adresu: Úřad MČ Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř, případně datovou schránkou, ID: m5pbt2p  nebo e-mailem na adresu: podatelna@praha-vinor.cz. Formulář žádosti o dotace najdete na našich webových stránkách pod odkazem https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/dokumenty/ , formulář pro poskytnutí daru není, zde stačí žádat dopisem nebo e-mailem. Obsahem obou žádostí  musí být název organizace, IČ, jméno jednatele, bankovní spojení a uvedení dalších jiných zdrojů financování.