Výchovné řezy mladých stromů ve Vinoři

16. 9. 2020

Stromy ve svém přirozeném prostředí (např. v lese) řez nepotřebují. Jiná situace nastává u stromů v prostředí více či méně ovlivněném člověkem. Stromy zde často rostou nikoli proto, že nalezly vhodné podmínky pro svůj růst a vývoj, ale spíše proto, že je zde člověk záměrně vysadil. Vývoj těchto stromů nelze tedy ponechat pouze přírodě. Máme-li skutečný zájem o zachování konkrétních stromů v dobrém zdravotním stavu a vitalitě a v neposlední řadě neohrožujících své okolí, je třeba věnovat jim patřičnou péči. Součástí této péče je i jeho kvalitní řez.

Dá se říci, že v životě stromu je nejdůležitějším řezem řez výchovný. Díky němu máme jedinečnou možnost zasáhnout bez rozsáhlejších poranění až do kosterního větvení a ovlivnit tak velmi snadno (a levně) budoucí architekturu koruny, její vitalitu a zdravý vývoj. Takto ošetřená dřevina bude na svém stanovišti dlouhodobě funkční a staticky odolná (prostá defektního a konkurujícího si větvení). Zároveň je možné přizpůsobit velikost a tvar koruny požadavkům stanoviště, zejména úpravou tzv. podchodné a podjezdné výšky.

Zanedbání výchovného řezu nezřídka vede k tvorbě korun staticky labilních (provozně nebezpečných), nezdravých nebo málo vitálních a to zejména na silně zátěžových stanovištích v městském prostředí.

Čím více péče věnujeme výchovnému řezu mladých stromů, tím méně bude třeba o ně pečovat ve vzrostlém stavu (razantněji a s větší finanční náročností).

Během následujícího měsíce budou na území naší městské části probíhat výchovné řezy nejméně 200 ks mladých stromů. Výchovné řezy provede zkušený arborista, držitel certifikátu ETW (European Tree Worker).