Volná pozice na ÚMČ – REFERENT SPRÁVY MAJETKU

12. 11. 2020

Tajemnice Úřadu městské části Praha – Vinoř vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce REFERENT SPRÁVY MAJETKU.

Podrobnosti k výběrovému řízeni zde.

Budeme rádi, když se nám přihlásí případní uchazeči.

Michal Biskup

starosta MČ