Volby 2020

30. 9. 2020

Vážení voliči, nebojte se přijít k volbám!

Ve dnech 2. a 3.10.2020 nás čeká první kolo senátních voleb, následné II. kolo pak 9. a 10.10.2020. Městská část Praha Vinoř má dle počtu voličů 3 volební okrsky. Všechny na adrese Prachovická 340, tedy v prostorách ZŠ (ŠJ a ŠD).

V okrskových volebních komisích bude standardně 5 členů včetně zapisovatele. Na členy se můžete obracet se svými dotazy, včetně ohlášení možnosti volit do přenosné volební schránky. Nic méně pokud jste v karanténě či nakaženi onemocněním COVID 19 nesmíte volit ani v jedné z uvedených volebních komisí, ale u zvláštní okrskové volební komise od středy do pátku před zahájením voleb. Bližší informace, jako např. kam se nahlásit, když chcete takovým způsobem odvolit apod. poskytne příslušný pověřený úřad, v našem případě tedy Úřad MČ Kbely.

Ve všech volebních místnostech naší městské části budou k dispozici dezinfekční prostředky, jednorázové rukavice a kdyby bylo třeba, tedy pokud volič zapomene svou i jednorázové roušky. Plochy k odložení hlasovacích lístků budou průběžně dezinfikovány.

Prosíme všechny voliče, aby vstupovali do volební místnosti vždy s ochrannou dýchacích cest a následně přistupovali ke členům volební komise jednotlivě a v dostatečných rozestupech. Po předložení průkazu totožnosti a k ověření totožnosti jednotlivých voličů bude člen komise vždy voliče vyzývat, aby roušku na pár vteřin odložil. Po kontrole identity si volič roušku opět nasadí a postupuje za plentu a následně k volební schránce.

Vážení voliči, jménem členů volebních komisí se na Vás těšíme u volebních schránek!

za přípravný tým Bc. Monika Nová