Vítání občánků

6. 2. 2020

Prosíme všechny rodiče, kteří mají narozené děťátko v roce 2019, trvale žijí zde ve Vinoři a chtějí se zúčastnit vítání občánků, aby se přihlásili v úředních hodinách na podatelně úřadu MČ Praha Vinoř, Bohdanečská 97.  (Zde musí vyplnit přihlášku).

Přihlášku je také možné stáhnout zde: https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/uredni-deska/ a přinést jí na podatelnu úřadu již vyplněnou.

Děkujeme!

Tajemnice ÚMČ Praha Vinoř

Monika Nová