Vinořský bál

10. 3. 2023

Hoffmanův dvůr, od 20 hodin
vstupenky zakoupíte na Hoffmanově dvoře, tel 739 737 503
a ve Stavebninách V. Dlabač