Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba – diskuze s občany

23. 2. 2022

Jak bude Vinoř vypadat po dokončení nové výstavby?

MČ Praha-Vinoř zve občany na prezentaci a otevřenou diskusi o budoucí podobě Vinoře po dokončení plánované bytové výstavby. Nová výstavba se Vinoři nevyhne a bude znamenat mnoho změn.

Přijďte nám říci, jaká by měla Městská část přijmout opatření, aby se ve Vinoři dobře bydlelo stávajícím i budoucím obyvatelům.

2.3. 2022 – 18:30, Komunitní centrum VINCENT, Opočínská 364

Téma: Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba

Nová výstavba ve Vinoři – klíčové developerské projekty

Územní plán, Metropolitní plán a stavební regulativy – jejich vliv na výstavbu

Nerealizované záměry

Černé stavby