VINOŘ A DOPRAVA – prezentace a diskuse

16. 3. 2022

23.3.2022, 18:30 – 20:00, Centrum Mariapoli Praha, Mladoboleslavská 667

Přijďte si z první ruky, tj. od odpovědných zástupců MČ Praha-Vinoř, vyslechnout informace o zásadních dopravních akcích a také nám sdělit své požadavky a očekávání v oblasti dopravy.
Potřebujeme znát názory a požadavky obyvatel Vinoře, abychom mohli volit správná řešení!
Za MČ Praha-Vinoř vystoupí Ing. Michal Biskup, starosta MČ a Ing. Lenka Hluší, předsedkyně Výboru pro dopravu.

Témata:

  • Rozvoj dopravní infrastruktury a zvyšování bezpečnosti dopravy (kruhový objezd, Rosická, parkoviště u Normy, zastávky MHD, SOKP ad.)
  • Cyklostezky
  • Bezpečné cesty do školy