VINCENT – den otevřených dveří

29. 8. 2023

Uterý 5. 9. 2023, 16-18 hodin. Komunitní centrum a knihovna, Opočínská 364. Tento den máte možnost potkat se s našimi lektory, seznámit se s nabídkou kroužků a kurzů, případně se rovnou zapsat.