Veřejná výzva – přísedící u soudu

18. 5. 2021

Na základě doručené žádosti Obvodního soudu pro Prahu 9 zveřejňujeme výzvu k obsazení senátu přísedícími u výše uvedeného soudu.

Vážení občané, kdo byste měl zájem o pozici PŘÍSEDÍCÍHO u Obvodního soudu pro Prahu 9, ozvěte se tajemnici ÚMČ Praha – Vinoř paní Monice Nové, tel. 702 255 625, e-mail: tajemnik@praha-vinor.cz nejpozději do 30.5.2021.

Přihlášení zájemci budou projednáni se zástupcem Obvodního soudu pro Prahu 9 a zvoleni na červnovém jednání zastupitelstva MČ.