Veřejná debata o MHD 5.2.2020

14. 1. 2020

V posledních dnech se vede debat o aktuálních změnách hromadné dopravy ve Vinoři. Protože konstrukce jízdních řádů, trasování linek a ekonomika MHD není jednoduchá záležitost a na mnoho otázek nedokážeme jako vedení MČ odpovědět, rozhodl jsem se pozvat do Vinoře na debatu s občany kompetentní osoby.
Moje pozvání přijali Mgr. Michal Andelek z odboru investice Dopravního podniku hl. m. Prahy a Pavel Procházka vedoucí oddělení plánování integrované dopravy Středočeského kraje.
Kdo bude mít zájem o změnách v MHD diskutovat, zeptat na to co ho zajímá, nebo přispět náměty na zlepší, je zván na debatu o MHD ve středu 5.2.2020 od 18:00 v Infocentru ve Vinoř (v Chaltické ulici).
Michal Biskup