Včer na téma: Výzvy současného mezigeneračního soužití aneb Potřebujeme se navzájem?

2. 5. 2023

ČTVRTEK 11. 5. 2023 od 18 hodin |KC Vincent, Opočínská 364 |vstupné 200 Kč

Co je v mezigeneračním soužití dnešních rodin časté a typické? Na čem záleží míra blízkosti nebo odcizení? Co je mezigenerační přenos? Co je nové rodičovství? Kolik pravdy se skrývá ve vtípcích o tchýních a snachách? Proč vnoučata potřebují prarodiče a proč prarodiče potřebují vnoučata? Jak situaci mění chřadnutí, nemohoucnost a odcházení těch nejstarších? Pokud se něco nedaří, kde hledat možnosti nápravy? Co lze udělat proto, aby věková rozdílnost nebyla překážkou, nýbrž obohacením?

Mezigenerační vztahy v západních zemích nejsou v současnosti zrovna harmonické. Dochází k vzájemnému nepochopení a zejména k neschopnosti vcítit se do potřeb a problémů lidí výrazně starších nebo mladších než jsme sami. To platí jak v rovině společenské, tak soukromé. Co se rodinného života týká, o kvalitě vztahů mezi prarodiči, rodiči
a vnoučaty rozhoduje dlouhodobá historie rodin spolu s dosažením skutečné dospělosti/zralosti všech právě žijících, kteří překročili hranici osmnácti let. Předpokladem úspěchu je schopnost sebereflexe, ale také přiměřená míra intimity, a zároveň respektování hranic a soukromí.

Večerem provází: PhDr. Eva Labusová se dlouhodobě věnuje poradenství, vzdělávání a publicistice v oblasti rodičovství, výchovy a vztahů. Zaměřuje se zejména na problematiku citové vazby, mezigeneračního přenosu a propojování psychoterapie
a spirituality. Více na www.evalabusova.cz. Pro přihlašování, rezervaci míst a platbu vstupného pište do 10. 4. 2023 Markétě Kilingerové na vincent@praha-vinor.cz. Vítaní jsou všichni, kteří respektují sebe i druhé a různost pohledů vnímají jako obohacení a možný zdroj inspirace.