Uzavření železničních přejezdů – Kbely

21. 7. 2020

Informaco o plánované uzavírce železničních přejezdů ve Kbelích:

Jilemnická od 7:00 hod. 2.8. – do 18:00 hod. 8.8.2020

Mladoboleslavská od 7:00 hod. – 19:00 hod. 9.8.2020

Hornopočernická od 7:00 hod. 10.8. – do 19:00 hod. 13.8.2020

Návrh objízdných tras:

ŽP č. P 2655 v ul. Jilemnická – oprava bude provedena v rámci již povolené (probíhající) uzavírky ul Jilemnická s totožnou objízdnou trasou

ŽP č. P 2654 v ul. Mladoboleslavská – objízdná trasa bude vedena ulicemi Hornopočernickou, Trabantskou a Vinořskou zpět do ul. Mladoboleslavské – oběma směry

ŽP č. P 2653 ulice Hornopočernická – objízdná trasa bude vedena ulicemi Trabantskou, Vinořskou a Mladoboleslavskou zpět do Hornopočernické – oběma směry.