Uzavírka ul. Rosická z důvodu havarijní opravy propustku Q-068.

19. 5. 2023

Termín uzavírky 22.5.2023 – 23.7.2023. V této době nebude ulice Rosická průjezdná mezi Přezleticemi a MČ Praha-Vinoř.
Dopravním značením bude upraven provoz i v několika nejbližších ulicích (např. Stojická, viz. příloha).

Objízdná trasa vede ulicí Klenovskou.

Za způsobené komplikace se občanům omlouváme, ale technický stav propustku je takový, že bezprostředně hrozí jeho zhroucení a opravu nelze odložit.
Náklady na sanaci ve výši několika mil. Kč hradí TSK.

Podrobná situace DZ