Útoky agresivního psa u křižovatky Mladoboleslavská x Semtínská

29. 8. 2019

Během poslední doby došlo v prostoru u křižovatky Mladoboleslavská x Semtínská k opakovanému napadení několika psů (možná i obyvatel) volně pobíhajícím psem, pravděpodobně pocházejícím z některé přilehlé nemovitosti. MČ Praha Vinoř prosí občany, jejichž psi byli napadeni, případně kteří byli svědky takového napadení, nebo mají informace které by pomohly v objasnění těchto skutků, aby do 4.9.2019 vyrozuměli ÚMČ buď při osobní návštěvě, nebo telefonicky, případně e-mailem na adrese starosta@praha-vinor.cz

MČ považuje situaci za velmi vážnou, již žádala Městskou policii Praha o zvýšený dohled v tomto místě a zároveň shromažďuje podklady pro zahájení správního řízení u Přestupkové komise MČ a dále podání k Odboru životního prostředí, který může únik zvířete sankcionovat až částkami v řádu desítek tis. Kč.

Díky všem, kteří nejsou lhostejní a pomohou MČ zajistit větší bezpečí ve veřejném prostoru.

Michal Biskup