ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

26. 10. 2020

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřadu MČ Praha Vinoř v době nouzového stavu

Pondělí : 8:00 – 13:00 

Středa : 13:00 – 18:00