Tříkrálová sbírka 2022

3. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022 – Charita od srdce k srdci

V letošním roce se farnost ve Vinoři opět připojuje od roku 2008 k Tříkrálové sbírce ADCH

Požehnání a vyslání koledníků na cestu proběhne již 2.1.2022 po mši sv. v kostele povýšení sv. Kříže.  Sbírka bude ukončena pátkem 14.1. 2022. Malí koledníci budou koledovat v ulicích. Finance ze sbírky jsou věnovány záměru ADCH Praha. Kromě toho je možné čerpat finanční částku i na vlastní záměr realizátora, případě farnosti, v rozsahu 65 % vybraného příspěvku. Naposledy farnost tuto možnost využila v roce 2012. V letošním roce se chce opět připojit k této možnosti a podpořit tak sociálně slabé rodiny z naší lokality.

Farnost se těší na všechny, kteří se zapojí ať už finanční podporou, pomocí při koledování, pomocí s administrativou. Jako vedoucí skupinky se mohou přihlásit všichni starší 15 let. K dispozici je devět zapečetěných pokladniček označených razítkem Magistrátu HMP. Obvykle se zapojuje kolem 50 dětí, cca 15 dospělých.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispějí, pomohou, povzbudí. 

O výsledcích budou informace na stránkách farnosti, radnice, ADCH Praha.

Marie Nováková Ing. Mgr.,   koordinátorka TKS, možnost spolupráce a zapojení formou SMS

tel. 775204208

Další informace můžete sledovat na www.praha.charita.cz, www.instagram.com/charitapraha/,  www.facebook.com/praha.charita.  . Vzniká také opět systém podpory tzv.  Virtuální kasička, která se v loňském roce osvědčila  www.trikralovasbirka.cz