Svoz směsného odpadu, provoz sběrných svorů, kompostáren a přistavování velkoobjemových kontejnerů

23. 3. 2020

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn do odvolání následovně:

  1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  3. Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.
  4. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení.
  5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

Svoz nebezpečného odpadu:

  1. Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do do odvolání,
  2. Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do do odvolání,
  3. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.