Svoz odpadu o vánočních svátcích 2021

6. 12. 2021

Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného
odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na
separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného
odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2021, jinak bude vše
probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. 2021 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně
odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o
odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky
rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k
jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální
odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na
tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.