Svoz bioodpadu od letošního roku ZDARMA

12. 1. 2022

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí zdarma.

Pokud již máte nádobu na bioodpad objednanou z předchozích let, nemusíte nic měnit. Od letošního roku vám nebude účtován poplatek za nádobu za bioodpad.

Noví zájemci mohou o nádobu požádat na www.bioodpad.praha.eu. Nádob je dostatečné množství a bezplatnost služby je trvalá z důvodu legislativního rámce, není tedy nutné mít obavu, že se na někoho nádoba nedostane. Pokud žadatel má zájem o nádobu na sezónní svoz od 1. 4. 2022, stačí žádost vyplnit během února 2022.

Harmonogram svozu bioodpadu naleznete na https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu.