STROMKY PRO PASTVINU

26. 12. 2022

7. 1. 2023 | ODPOLEDNE | VINOŘ
Vánoční stromky bez ozdob, třepení, řetězů a háčků budeme vyzvedávat
u popelnicových stání a svážet je přímo na Pastvinu | www.kulturavinor.cz