Sekání travnatých ploch ve Vinoři – 4. seč

4. 9. 2020

Na území městské části bude zahájena čtvrtá seč travnatých ploch.

V pátek 04. 09. 2020 a v sobotu 05. 09. 2020 (nejdříve od 8h ráno) budou posekány travnaté plochy na sídlišti Uherská a Čeperská, plochy podél komunikace Velkoosecká, okolí hřbitova, Vinořské náměstí, dětské hřiště V Podskalí, okolí zdravotního střediska a Normy, ul. V Obůrkách (pouze obsekání cest), ul. U Bakaláře, Libišanská, Trnovanská, Ke Mlýnku, Strojická a Štěpánovská.

V týdnu budou oboustranně posekány travnaté plochy kolem páteřních komunikací Bohdanečská, Mladoboleslavská, Živanická a K Radonicům (včetně příkopů).

V pátek 11.09. a v sobotu 12.09.2020 (nejdříve od 8h ráno) budou posekány travnaté plochy v ostatních ulicích.