Sbírka pro Ukrajinu – transparentní účet MČ

9. 3. 2022

Po sbírce hotovosti do pokladničky v kostele se podařilo MČ Praha-Vinoř rychle zřídit transparentní účet 304721157/0300, na který je možné zasílat příspěvky pro naše nové sousedy, kteří byli vyhnáni válkou na Ukrajině.

Vybrané prostředky budou použity zejména na nákup potravin, ošacení, vybavení dalších prostor a zajištění vzdělávání. MČ děkuje všem, kteří se rozhodnou přispět.

Další podrobnosti, včetně QR kódů pro rychlou platbu naleznete v přiloženém letáku.

Sbirka Vinor