Revitalizace prostoru mezi Cukrovarským rybníkem a ČOV

22. 1. 2020

Odbor ochrany prostředí MHMP vydal dne 8.1.2020 oznámení o kácení dřevin z pěstebních důvodů. Jedná se o pozemky za Cukrovarským rybníkem, které mají být revitalizovány, kvalitní stromy ponechány, náletové dřeviny a keře vykáceny a vzniklý prostor následně osázen koncem tohoto roku ovocnými stromy.

Celá akce je výsledkem ročního jednání mezí MČ Praha-Vinoř a MHMP. Výsledkem bude přeměna rozsáhlých zarostlých pozemků s černými skládkami na březích potoka mezi Cukrovarským rybníkem a ČOV na oddechovou zónu s ovocnými stromy, novým mostkem přes potok a dvěma plochami pro sportovní aktivity mládeže. Doufáme, že se tento kout Vinoře stane atraktivním cílem pro vycházky a sportovní vyžití.

Záměr za MČ zaštiťuje Rada MČ a zastřešuje místostarosta Milan Antoš.

Pokud dojde ke kácení v tomto prostoru, je to schválené, povolené, děje se tak dle plánu revitalizace a dohlížejí na to kompetentní lidé z Odboru ochrany prostředí MHMP

Více v příloze zde, kde je i přiložená mapka.

Michal Biskup