Restaurátorské práce na soše Jana Husa

28. 4. 2020

Dnešním dnem začaly restaurátorské práce na soše Jana Husa před základní školou. Práce provádí odborná firma z Hořic, kde je i kamenolom, ze kterého pochází kámen původní sochy.

Přibližně během měsíce dojde postupně k umytí sochy, vyspravení a vytmelení poškození, napuštění pískovce několika ochrannými látkami a nakonec bude aplikován i antigraffiti nátěr. Tato i jiné sochy si odborné ošetření jistě zaslouží, protože se jim nedostalo již mnoho a mnoho let.

Pokud tato oprava dopadne dobře, bude MČ v příštím roce pokračovat i s dalšími našimi sochami.