Rekonstrukce dvou dětských hřišť začíná

22. 3. 2021

V průběhu následujících dvou měsíců (do konce května) bude probíhat rekonstrukce dvou dětských hřišť – dětského hřiště „Medúza“ v Opočínské ulici a dětského hřiště V Podskalí.

Dětské hřiště Medúza

Na hřišti v Opočínské ulici zůstane zachována lanová „Medúza“, budou vytvořeny dopadové plochy a umístěny nové herní prvky a inventář z akátového dřeva. Bude též vybudováno nové oplocení hřiště (viz obrázek).

Dětské hřiště V Podskalí

Na hřišti V Podskalí zůstane zachována dřevěná houpačka, budou vytvořeny dopadové plochy a umístěny nové herní prvky a inventář z akátového dřeva (viz obrázek).

Děkujeme za trpělivost a prosíme o respektování pracovního prostoru a zákazu vstupu na staveniště.

Ing. Jana Vaculová

správce městské zeleně