Prořez stromů ve Ctěnickém háji

27. 11. 2019

Vážení spoluobčané, v týdnu od 9.12. – 15.12.2019 (původně mělo být od 2. 12. do 6. 12. 2019) bude probíhat ve Ctěnickém háji zdravotní prořez stromů. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost, pokud se budete pohybovat v těchto místech a taktéž o shovívavost. Celou akci provádějí Lesy ČR na svém pozemku, MČ Praha Vinoř pouze zprostředkovává informaci pro občany.

Obyvatele žijící v ulici Chvojenecká žádáme o parkování svých vozidel mimo oblast kácení.

Zájemci o odprodej pokáceného dřeva se mohou obracet na pana Řezáče, tel. 725 257 733.

Děkujeme za pochopení.

Rada MČ