Propadlé pasy, řidíčáky a občanky během nouzového stavu

20. 3. 2020

Info pro občany, v současné době, kdy je výrazně omezen pohyb osob, se může stát, že někomu propadne občanka, pas, řidičák…… Nic se neděje! Obdrželi jsme dnes stanovisko Ministerstva vnitra, které ve stručnosti říká říká:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. A nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů. U řidičských průkazů je to obdobně.

Pro upřesnění dodávám, že po dobu nouzového stavu neprovádí ÚMČ Praha Vinoř ani změnu trvalého bydliště, stejně tak sňatečné obřady po dobu nouzového stavu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Ani uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.