Představení záměru na výstavbu v zámeckém dvoře 29.1.2020

14. 1. 2020

Ve středu 29.1.2020 proběhne od 18h v Infocentru v Chaltické ulici představení záměru investora Neocity na výstavbu v zámeckém dvoře. Kdokoli z občanů Vinoře má zájem dozvědět více, nebo položit investorovi či architektovi otázky, bude vítán.

Předpokládanými tématy diskuze jsou hlavně velikost projektu, architektonická podoba, dopravní napojení, vedení staveništní dopravy, kompenzace pro MČ, harmonogram, záměr s památkově chráněnými objekty a další.