PRE distribuce a.s. – plánované přerušení dodávky elektřiny

10. 11. 2020

Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro následující odběrná místa:

1.12. 2020 – OD 8:00 DO 16:00 hod – Lohenická 875, 792, 780, 390, 387, 410, 426, 386, 385, 316, 209, 215, 214, 211, 213