Postup dalších výkopových prací – pokládka optických kabelů 09/2021

20. 9. 2021

Firma Scancom oznámila ÚMČ že od 20.9. 2021 začne provádět výkopy v ulici Chvojenecká dle přiloženého zákresu. Občané v ulici byli seznámeni s postupem prací a případnou nutností vyparkování vozidel. Momentálně v ulici probíhají přípravné práce.

02.10 Situace Uloznych Tras 10cast