POJĎ HRÁT FOTBAL!

4. 8. 2020

 NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ ročníků 2013, 2014, 2015
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 17 hodin • Fotbalový areál, Bohdanečská 677 • Těšitse můžete na: Ukázku fotbalového tréninku • Kvalifikované trenéry • Představení sportovního areálu • Možnost navštívit tréninky starších ročníků • Ročník 2009 – trénink yúterý a čtvrtek od 17 hodin • Ročník 2010, 2011, 2012  – tréninky pondělí a středa od 17:30 • Bližšíinfo a kontakty na www. fkvinor.cz
Nabor Fotbalu