5. večer pro duši: Autentický život

4. 4. 2023

20. 4. 2023 od 18 do 20 hodin | Vincent, Opočínská 364 | vstupné: 300 Kč

„Ke změně člověka je třeba změnit jeho vědomí sebe sama.“ Abraham Maslow

Účelem sebepoznávání je objevování vlastních silných a slabých stránek a vytváření laskavého vztahu k sobě i druhým navzdory vší lidské křehkosti a limitům. Cílem je vnitřní pravdivost, jejíž nedílnou součástí je odvaha k přijetí osobní odpovědnosti a odolnost vůči ubližujícím trendům kultury, v níž žijeme. Autentický život předpokládá svobodu, nikoliv však konformitu nebo svévolnost. Která svá území především potřebujeme poznávat a průběžně čistit? Co nám pomáhá vnímat, zda sami sebe neklameme a slova se nerozcházejí s činy? Jak přiměřeně balancovat mezi tím, čím občas jsme,
v protikladu k tomu, čím bychom být chtěli?
Večerem provází: Eva Labusová, více na www.evalabusova.cz
Pro přihlašování, rezervaci míst a platbu vstupného pište do 10. března 2023 Markétě Kilingerové na vincent@praha-vinor.cz. Vítani jsou všichni, kteří respektují sebe i druhé
a různost pohledů vnímají jako obohacení
a možný zdroj inspirace.