Pasportizace hřbitova ve Vinoři

20. 5. 2020

Oznamuje, že do konce června 2020 bude probíhat pasportizace hřbitova.  Veškeré úpravy hrobových míst (zmenšování, zvětšování a odstraňování náhrobků) jsou v této době zakázány!

Dále žádáme nájemce, aby dle legislativy vždy informovali provozovatele o veškerých změnách na hrobových místech!

Pasportizace zahrnuje kompletní zdokumentování všech hrobů včetně fotografie, geodetické zaměření, opis údajů z náhrobků, přeměření rozměrů, atd.

Děkujeme za pochopení

Ing. Michal Biskup

starosta