Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

5. 6. 2024

Volby se uskuteční v pátek dne 7. 6. 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. 6. 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 55001 – na adrese Mladoboleslavská 551, Praha – Vinoř, tel. 702 298 623
Volební okrsek č. 55002 – na adrese Mladoboleslavská 551, Praha – Vinoř, tel. 606 053 093
Volební okrsek č. 55003 – na adrese Mladoboleslavská 551, Praha – Vinoř, tel. 722 969 996
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.