OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM PRÁZDNIN 2019

10. 7. 2019

Knihovna ve Vincentu bude po dobu letních prázdnin 2019 pro veřejnost otevřena vždy ve čtvrtky 11. 7. a 25. 7. a 8. 8. a 22. 8.
A to od 9 do 11 a od 13 do 19 hod. V době pauzy na oběd případně volejte 730 932 177.