Opravy vodovodních řadů

4. 10. 2023

Vážení spoluobčané,

vodovodní řady v MČ Praha-Vinoř již hodně pamatují, některé armatury (šoupata, kohouty…) jsou staré mnoho desítek let a jsou v havarijním stavu. To přináší problém ve chvíli, kdy je z nějakého důvodu potřeba zavřít vodu v konkrétní ulici. Protože některé ze šoupat nefunguje, je nutné zavřít vodu v celé oblasti, někdy i v celé Vinoři.

Po dlouhém jednání se podařilo dohodnout s PVK, že tento měsíc havarijní stav kompletně opraví. Vymění skoro padesát uzávěrů a až příště nastane nějaký problém, nebude muset být bez vody celá Vinoř, maximálně jen pár ulic.

Výkopové práce začnou 16.10.2023 a budou pokračovat bez odstávek vody až do 25.10. Týká se to asi patnácti míst. 26.10 bude pravděpodobně přerušena dodávka vody po celý den a tím to končí. Následovat budou již jen drobné práce na obnovách povrchů.

Dotčené ulice mají zůstat průjezdné, pouze s určitým zúžením.

Za způsobené problémy se spolu s PVK omlouváme, ale je to nutné opravit a přinese to možnost uzavírat jen malé lokality a omezit přerušení dodávek pitné vody ve zbytku Vinoře v dalších desetiletích.

Michal Biskup starosta