Opravy herních prvků na dětských hřištích ve Vinoři

1. 7. 2020

Během následujícího měsíce budou probíhat opravy či náhrady poničených herních prvků na všech dětských hřištích ve Vinoři. Postupně budou odstraněny veškeré nedostatky, které vyplynuly z aktuálně provedené odborné technické kontroly. Kontrolu provedla nezávislá certifikovaná osoba, soudní znalec v oboru bezpečnost tělocvičen, dětských a sportovních hřišť.

Dojde k obnovení dopadových ploch, k zajištění ukotvení herních prvků a k opravě zničených herních prvků či jejich celkové výměně.

Děkujeme za trpělivost s případným dočasným omezením využití dětských hřišť.

Ing. Jana Vaculová

správce městské zeleně